World Poker Tour Prag 2012
WPT Prag Tag 1A - 03.12.2012

weiterlesen

WPT Prag Tag 1B - 04.12.2012

weiterlesen

WPT Prag Tag 1C - 05.12.2012

weiterlesen

WPT Prag Tag 2 - 06.12.2012

weiterlesen