Tag 2 beim CAPT Bregenz Main Event

60 der 155 Spieler haben Tag 1 beim € 2.000 Main Event der CAPT Bregenz heil überstanden, Michael Tabarelli holte sich vor Julian Stuer die Führung. Die Registrierung ist bis zu Beginn von Tag 2 möglich und so können heute noch ein paar Spieler hinzukommen, ehe es in Level 11 weitergeht.

Vorname Name Nation Chipcount Tisch Platz
Michael Tabarelli I 502.000 11 1
Frank Werder D 90.100 11 2
11 3
Erich Friedl A 241.000 11 4
11 5
Manuel Wippel A 59.800 11 6
Patrick Bosshardt CH 95.500 11 7
David Eggenberger CH 133.900 11 8
Alois Weiss A 265.500 11 9
Andreas Fluri CH 177.700 12 1
Xhavit Berisha CH 212.500 12 2
12 3
Berthold Winz D 74.200 12 4
Ken D 147.600 12 5
Ivo Donev A 55.500 12 6
12 7
Apostolos Chatzopoulos GR 131.400 12 8
Daniel Salner A 211.500 12 9
Oliver Bösch A 172.700 13 1
Lorenz Roder CH 195.600 13 2
Kurt Herrmann CH 103.800 13 3
13 4
Jimmy Cammuso I 27.100 13 5
Lukas Fritz A 222.400 13 6
Fantman E 43.400 13 7
Manfred Müller CH 35.000 13 8
Matthias Rohrer CH 50.200 13 9
Werner Schmid CH 60.200 14 1
Erich Kollmann A 105.900 14 2
Felix Moosburger A 72.300 14 3
Hanh Tran A 46.900 14 4
14 5
Julian Stuer D 460.000 14 6
Walter Blättler CH 201.300 14 7
Nick D 28.000 14 8
Martin Steiner D 80.400 14 9
Paraschos Stavridis GR 60.300 15 1
arax A 102.300 15 2
Nino Murati CH 205.600 15 3
15 4
Cecil Lawrence D 43.400 15 5
15 6
Peter Lageder FL 123.500 15 7
Markus Kappeller A 144.500 15 8
Daniel Studer CH 120.400 15 9
murphy I 117.100 16 1
Olli Muukkonen FIN 97.100 16 2
David Breitfuss A 146.400 16 3
16 4
Josef Kogler A 217.900 16 5
Andreas Kauffeldt D 234.300 16 6
Drazen Hadur HR 84.700 16 7
Andrea Tammer A 191.400 16 8
Boomer D 57.100 16 9
17 1
Nino Wagner D 144.700 17 2
Friedrich Raez CH 186.900 17 3
Alexander Steinhanses D 78.800 17 4
17 5
Frank Günther D 90.100 17 6
Milan Joksic A 71.800 17 7
Markus Grabher A 69.700 17 8
Alexey Andreev RUS 144.800 17 9
18 1
Josip Simunic A 35.200 18 2
Rüdiger Weber D 105.800 18 3
Bruno Keller CH 63.800 18 4
Karl Weber CH 98.300 18 5
Jerry I 170.500 18 6
Do Tran D 43.700 18 7
Oliver FR 167.300 18 8
Andreas Kessler CH 33.900 18 9