Schluss für heute

34 der 162 Spieler haben den Tag erfolgreich beenden können, die Führung sicherte sich Dominik Lang. Um 18 Uhr geht es bei den Blinds 1500/3000, Ante 500 weiter.

 

Vorname Name Nation Chipcount Tisch Platz
Dominik Lang A 292.500 9 3
Johannes Harrer A 238.500 7 8
Peyman Naserbacht A 173.000 7 5
Bernhauser Christoph A 167.500 10 7
Christian Schöpfer D 155.500 8 6
Hermann Minichmayr A 154.000 7 3
Johann Angermayr A 153.500 7 4
Christian Pflug A 140.000 10 9
Jürgen Einicher A 130.000 10 5
Peter Wirl A 123.500 8 7
HP A 120.000 9 7
Helmut Frühwirt A 109.500 9 5
Rainer Rapp A 107.500 7 1
Michael Hill A 103.000 7 9
Sebastian Gschiel A 93.000 10 4
Guorong Zhao A 84.500 9 8
Alfred Kraml A 81.000 9 10
Vladimir Capic BiH 68.500 7 7
Armin Posch A 68.000 9 2
Matthias Pialek A 65.000 7 6
Jürgen Offenzeller A 59.000 10 2
Salvatore Cusato I 58.500 10 3
Stefan Rapp A 57.500 8 1
Friedrich Koller A 57.500 8 9
Martin Spach A 54.500 7 10
Herbert hinterndorfer A 51.500 8 5
Stephan Sieber D 46.000 8 10
Arnold Hanser A 45.000 10 10
Bernd Payrhuber A 43.000 9 4
Oliver Latzelsberger A 41.000 8 3
Luigi Roditis USA 40.500 8 2
Helmuth Wiesbauer-Katzberger A 38.000 9 6
Georg Gsell A 20.500 10 1
Regina Stütz A 12.500 10 6