Finale beim CAPT Salzburg 2014 Main Event

Um 14 Uhr geht es für die verbliebenen 52 Spieler in den Finaltag beim € 500 No Limit Hold’em Main Event der CAPT Salzburg 2014. win2day Ace Stefan Rapp liegt in Führung, wenn es um die 27 bezahlten Plätze geht. Die Blinds starten bei 3k/6k, Ante 1k, die Leveldauer beträgt heute 45 Minuten.

Vorname Name Nation Chipcount Tisch Platz
Rüdiger Weber D 154.000 1 1
1 2
Max Hainzer A 171.500 1 3
Jörg Franze D 76.500 1 4
Moritz Felsing D 144.500 1 5
Philip Junghuber A 266.500 1 6
Daniel Vikor HU 96.500 1 7
Martin Weisl A 253.000 1 8
Werner Lorenzoni A 208.000 1 9
Günter Plewnia D 103.500 1 10
Anna Brando I 76.000 2 1
2 2
Alex Steinhanses D 307.500 2 3
Günter Herold D 72.000 2 4
Frank Blümlein D 224.000 2 5
Spezi A 135.500 2 6
Dominic Kralj D 237.000 2 7
Felix Moosburger A 96.500 2 8
Philipp Höllinger A 86.000 2 9
Quirin Zech D 332.000 2 10
Christoph Dröscher A 95.500 3 1
Thomas Erlinger A 228.500 3 2
Cen D 146.000 3 3
Christian Schmaderer D 94.000 3 4
3 5
Stefan Hofmann D 135.000 3 6
HP A 103.000 3 7
Mario Viehböck A 116.000 3 8
Peter Hohenleitner D 164.500 3 9
Bernhard Haider A 304.500 3 10
Lukas Wojciechowski D 179.000 4 1
Sasa Lalos A 71.500 4 2
David Breitfuss A 72.000 4 3
Stephan Steinwenden A 31.500 4 4
4 5
Oliver Roth A 224.000 4 6
Zisis Lianas GRC 194.000 4 7
ZM D 90.000 4 8
Mario Kindl A 94.500 4 9
4 10
Alex Stark A 91.500 5 1
Fantman E 215.000 5 2
Thomas Hofmann CH 106.000 5 3
5 4
Thomas Hueber A 140.000 5 5
Stefan Rapp A 398.000 5 6
5 7
Stephan Gairing D 105.500 5 8
GMP D 143.000 5 9
Ralf Hirte D 133.500 5 10
Ramon Bartsch D 79.000 6 1
Alexander Müller A 317.000 6 2
Mathias Wessel D 373.000 6 3
Raphael Wimmer A 104.500 6 4
6 5
Robert Cech A 62.000 6 6
Michael Neuner D 95.500 6 7
Brandon Rabe USA 151.000 6 8
Wendelin Jall D 348.500 6 9
Christian Rundl A 54.000 6 10