Die Counts zur Break

Alle Counts – aber Jeannette Sorz ist bereits ausgeschieden….und soebel läuft auch Daniel Bergmann raus…

123 Stefan Perack A 69.500
Werner Auberger 22.500
184 Nino Murati CH 29.500
89 Uli Richard D 21.500
15 Alex Rettenbacher A 151.000
124 Axel Bruchhausen D 80.500
86 Wolfgang Robier A 10.500
182 Jörg Weber CH 138.500
25 Harald Köchl A 46.500
Josef Findl 95.500
201 Aichhe K. A 86.500
37.000
173 Gerhard Nepp A 39.500
110 Jeannette Sorz A 20.000
140 Gianluca Salmaso I 97.000
51 Michael Forster D 74.000
132 Reinhard Dersch D 46.500
80 Daniel Bergmann D 46.000
43 Stefan Milanovic A 47.000
169 Josip Simunic A 59.000

106 Tommy Dender DK 24.500
166 Paolo Ossanna I 67.500
20 Manfred Hammer D 88.000
53 Wilhelm Artner A 37.500
164 Rudolf Pfister A 201.000
36 Massimiliano Forconi I 149.000
185 Marius Fritz D 14.000
38 Christian Polessnig A 67.500
76 Helga Schlaisl A 60.500
153 Dr. P 69.500


0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments