Redraw

Wir haben 20 Spieler übrig, Chipleader ist Michael Förster. Um 15:30 Uhr geht es mit den Blinds 1200/2400 weiter.

Vorname Name Nation Chipcount Tisch Platz
Michael Förster D 274.300 27 7
Thorsten Schuler D 248.400 27 6
Garfield D 235.000 26 3
Marcus Fux A 211.700 25 8
Thomas Beinlich D 210.400 25 6
Wilfried Haselmayer A 173.400 25 1
Stefan Rapp A 141.100 26 4
Gerald Fuchs A 126.900 26 9
Florian Langmann D 117.800 26 8
Alex Rettenbacher A 114.500 27 4
Zhengfa Ye A 104.300 27 2
Joachim Kalt D 97.400 25 9
Andreas Freund A 88.600 27 8
Tomas Slobodan BIH 84.600 26 7
Katja Rooch D 75.600 27 1
Fabio Montanari I 60.600 26 5
Darinko Filpovic HR 47.100 25 7
Christian Bauer D 40.300 25 3
Pallas Joy Aidinian USA 31.900 26 1
Peter Griehser A 20.700 25 2