Live Blog Events

WPTDeepStacks Berlin 2019

WPTDeepStacks Berlin 2019

8.01.2019 –

Über das Event

€ 500.000 sind bei der WPTDeepStacks Berlin 2019 in der Spielbank Berlin am Potsdamer Platz garantiert. Das Buy-In beim Main Event beträgt € 1.100 + 100.

Turniere

WPTDeepStacks Berlin 2019

Beginn: 11 Jan , 2019